ระบบค้นหารูปภาพด้วยใบหน้า


ค้นหารูปของฉัน

โปรดเลือกกิจกรรมที่ท่านได้เข้าร่วม


  ศูนย์วัฒนธรรมไทโส้ อำเภอกุสุมาลย์
  6/13 หมู่ 1, ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร, 47210
  09/10/2565
  เปิดเวลา : 14.00 น.


  สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา(สวน 80 พรรษา ใกล้พิพิธภัณฑ์ภูพานและรร.อนุบาลสกลนคร)
  54FW+6MW ธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร สกลนคร 47000
  25/09/2565
  เปิดเวลา :


  ณ โรงเรียนนาฮีนุเคราะห์ ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
  QRG2+7PV ตำบล ค่ายบกหวาน อำเภอเมืองหนองคาย หนองคาย 43100
  25/09/2565
  เปิดเวลา :


  พิพิธภัณฑ์พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร
  9V48+97C ตำบล พรรณา อำเภอ พรรณานิคม สกลนคร 47130
  24/09/2565
  เปิดเวลา :